Funktionsrätt Göteborgs nyhetsbrev, nr 1 2018.
Läs nyhetsbrevet i din webbläsare
Sprid gärna nyhetsbrevet till andra intresserade

God fortsättning!

Nu är vi tillbaka efter vinterledigheten, och vill önska er alla en god fortsättning på det nya året. Januari präglas av planering inför årets alla aktiviteter, där representantskapsmötet den 7 februari och den nya kursen i föreningskunskap som startar den 21 februari är det som händer närmast. Individstödet (tidigare Brukarstödcentrum) arbetar för fullt med ärenden och att skriva 2017 års erfarenhetsrapport som beräkas lanseras i mars. 

Trevlig läsning!

HSO och Brukarstödcentrum byter namn!

Nytt år, nytt namn

Den 1 januari 2018 bytte HSO Göteborg namn till Funktionsrätt Göteborg - funktionshinderföreningar i samverkan. Brukarstödcentrum blev samtidigt Funktionsrätt Göteborg - individstöd

Vår nya hemsida hittar ni på www.funktionsrattgbg.se. Kansliet nås på info@funktionsrattgbg.se och Individstödet på individstod@funktionsrattgbg.se.

 

Glöm inte att uppdatera era register och adressböcker!

Namnkalas på repskapsmötet 7 feb

Representantskapet är Funktionsrätt Göteborgs högsta beslutande organ mellan årsmötena, och varje medlemsförening ska utse en ordinarie och en ersättande representant. Årets första representantskapsmöte hålls den 7 februari kl 18.00, och då passar vi på att fira vårt nya namn med tårta! Kallelse till mötet skickas i vecka 4. 

Bild från internationella funktionsrättsdagen 2016

Dags att nominera

Den 26 april hålls Funktionsrätt Göteborgs årsmöte. Nu är det dags för medlemsföreningarna att nominera personer för val till olika förtroendeposter. Nomineringarna ska vara Funktionsrätt Göteborg till handa senast den 14 mars. Läs mer om årsmötet och valen på vår hemsida!

Tillgänglig valrörelse 2018

Den 10 januari skickade Funktionsrätt Göteborg ett brev till politiska partier i Göteborg med frågor om hur de kommer att se till att deras valinformation, valstugor och arrangemang under valrörelsen kommer att vara tillgängliga och användbara för personer med funktionsnedsättning. Partierna får en månad på sig att svara på våra frågor. Svaren kommer att publiceras i kommande nummer av nyhetsbrevet. 

Tips om extra projektutlysningar

Som en del av Göteborgs Stads MR-arbete kopplat till Europride kan civilsamhället söka medel för publika arrangemang på temat mänskliga rättigheter, demokrati och normkritik. Max 15 000 kr kan sökas, senast den 1 februari. Läs mer här.
 
En annan utlysning från Göteborgs Stad gäller projektmedel för främjande av insatser för ett jämlikt Göteborg. Fram till den 16 februari kl 14.00 kan ideella organisationer söka utvecklingsmedel för att främja jämlikhet i staden. Drygt 5 miljoner kommer att fördelas och beslut fattas i april.

Funktionsrättsrörelsen påverkar

Regeringen offentliggjorde den 30 november promemorian ”Vissa förslag om personlig assistans” och skickade ut den på remiss. Den 8 januari skickades en uppdaterad version ut som lagrådsremiss. Flera funktionsrättsföreningar har uttalat sig positivt om lagrådsremissen i jämförelse med den ursprungliga promemorian. Se till exempel kommentarerna från STILDHR och från Funktionsrätt Sverige. Funktionsrättsrörelsen har påverkat lagrådsremissen i positiv riktning.

På gång i Funktionsrätt Göteborg

Funktionsrätt Göteborg ordnar möten, föreläsningar, studiecirklar och andra arrangemang. Nedan hittar du det som är på gång just nu. Passa på att anmäla dig! En lista över datumen för årets alla möten finns på vår hemsida

7 februari: Representantskapsmöte 

Den 7 februari hålls årets första representantskapsmöte. Observera ändrat datum! Kallelse skickas till medlemsföreningarna och ombuden i vecka 4. 

21 februari: Kurs i föreningskunskap

Den 21 februari startar Funktionsrätt Göteborgs utbildning i grundläggande föreningskunskap. Kursen passar både dig som är ny i föreningslivet och dig som har tidigare erfarenhet men vill lära dig mer eller friska upp kunskaperna.

Under fyra tillfällen går vi igenom hur och varför en förening bildas, stadgar, olika möten och dokument, styrelsens arbete, medlemsvård, budget och föreningsspråk.

Varje tillfälle blandar föredrag, gruppövningar och diskussioner. Vid kursens slut ska du ha en god förståelse för hur en förening fungerar, vilka skyldigheter och rättigheter medlemmar och styrelse har samt hur en förening och dess verksamhet kan utvecklas och fortleva över tid.

Lär gärna mer om kursen på vår hemsida eller titta på inbjudan i PDF-format.

 

Målgrupp: Medlemmar i Funktionsrätt Göteborgs medlemsföreningar
Tid: Onsdagar 17.30-20.00. Kursstart den  21 februari, därefter den 28 februari, den 7 mars och den 14 mars.
Plats: Funktionsrätt Göteborgs kansli, plan 2 i Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12 i Göteborg
Anmälan: Senast tisdagen den 13 februari via tinyurl.com/foreningskunskap

 
Anmälan till kurs i föreningskunskap

15 maj: Ledamotsträff och projektavslutning 

Den 15 maj kl 18-20.30 blir det ledamotsträff i kombination med slutredovisning av projektet Funktionsrätt i en jämlik stad.

Detta händer också

Fortsätt att tipsa nyhetsbrevet!

Med detta nyhetsbrev vill vi inte bara informera om vad som är på gång inom Funktionsrätt Göteborg, utan också sprida tips om aktiviteter, möten och kampanjer som ordnas av medlemsföreningarna. 

Har din förening planerat något som ni skulle vilja att fler fick höra talas om? Maila en kort beskrivning av arrangemanget till info@funktionsrattgbg.se, så tar vi med det i kommande nummer av nyhetsbrevet. Bifoga gärna en PDF eller länk till mer information. Följ också Funktionsrätt Göteborg på Facebook för uppdateringar om vad som är på gång inom funktionsrättsområdet.

Kalendarium

Nedan listas aktuella arrangemang som ordnas av andra aktörer än Funktionsrätt Göteborg. Vänd dig till respektive arrangör för mer information.

22-28 januari: Hälsovecka på Dalheimers hus
En vecka fylld av hälsoaktiviteter, där alla är välkomna. Föreläsningar, information, utställningar, gratis prova på i friskvården, spakvällar och smakprover från restaurang Fritz. Länk till mer information.

31 januari: The state, the body and the precarious subject
Öppet seminarium på Göteborgs universitet med Niklas Altermark, Christine Bylund, och Lena Eriksson. Om "ableism and securitization,
relationships and family formation for people with dis/abilities". På engelska. Länk till mer information.

20 februari: Dialogmöte med Social resursförvaltning om regnbågshus
I hbtq-planen för Göteborgs stad finns uppdraget att det ska instiftas ett Regnbågshus i samverkan med civilsamhället. Nu bjuder Social resursförvaltning in till ett dialogmöte om arbetet framöver. Länk till mer information.

24 februari: Ett samhälle för alla - seminariedag om demokrati
HSO VG med flera ordnar en seminariedag för inspiration, kunskap och mer förståelse för värderingar och idéer i ett demokratiskt samhälle. Länk till mer information.

Våren 2018: Anhörigkursen "När jag inte längre är med"
Efter årsskiftet startar anhörigkursen "När jag inte längre är med - förberedelser och funderingar inför framtiden" upp igen. Studiecirkeln ordnas av Studieförbundet vuxenskolan. Länk till mer information.

Detta nyhetsbrev riktar sig till Funktionsrätt Göteborgs medlemsföreningar och andra som är intresserade av vår verksamhet.

Har brevet kommit fel? Ändra dina prenumerationsuppgifter, eller hör av dig till info@funktionsrattgbg.se så uppdaterar vi utskickslistan!

Du kan själv avanmäla adressen <<Mailadress>> från nyhetsbrevet. Ångrar du dig kan du alltid anmäla dig som prenumerant igen!

Kontakta oss!

Funktionsrätt Göteborg
Slottsskogsgatan 12
414 53 Göteborg

Tel.: 031-24 03 03

info@funktionsrattgbg.se
www.funktionsrattgbg.se

Funktionsrätt Göteborg arbetar för att ge personer med funktionsnedsättning full delaktighet och jämlikhet på alla områden i samhället.

Avsluta prenumeration

Email Marketing Powered by Mailchimp