Funktionsrätt Göteborgs nyhetsbrev, nr 2 2018.
Läs nyhetsbrevet i din webbläsare
Sprid gärna nyhetsbrevet till andra intresserade

Tillgänglig valrörelse?

Enligt FN:s funktionsrättskonvention ska personer med funktionsnedsättning kunna delta i det politiska och offentliga livet på lika villkor som andra.

Funktionsrätt Göteborg anser att alla politiska aktörer måste verka för lika möjligheter till delaktighet och inflytande i de demokratiska processerna för alla medborgare, oavsett funktionalitet. Valrörelsernas tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är en viktig demokratifråga!

I det här numret av vårt nyhetsbrev kan du läsa om vår undersökning av hur partierna i Göteborg ser på valrörelsens tillgänglighet. Missa inte att klicka dig vidare till vår hemsida för att ta del av undersökningens resultat!

Trevlig läsning!

Två rader med valstugor från olika partier står uppställda på ett torg

Vad säger partierna om valrörelsens tillgänglighet?

Hur planerar partierna att se till att valrörelsen blir tillgänglig? I början av januari skickade Funktionsrätt Göteborg ut fyra frågor om just det till de politiska partierna i Göteborg. Partierna fick en månad på sig att svara på våra frågor. Nu kan du läsa partiernas svar på vår hemsida! I ett stort jämförande inlägg publicerar vi varje partis svar och våra egna kommentarer.

Längskidåkaren Helene Ripa åker skidor

Inför årsmötet: motionera mera!

Inför årsmötet den 26 april uppmuntrar vi medlemsföreningarna att motionera mera! Det kan förstås ske i skidspåret (på bilden ser vi Helene Ripa) men också i form av att lämna in en motion med förslag på vad Funktionsrätt Göteborg ska göra under det kommande året. 

Att skriva en motion behöver varken vara svårt eller särskilt formellt! Läs mer om vad som gäller för motioner på vår hemsida.

Missa heller inte att anmäla er till årsmötet senast torsdagen den 12 april.

Ändrat datum för kurs i föreningskunskap

Vårens kurs i föreningskunskap är framflyttad två veckor - första kurstillfället blir den 7 mars. Det finns fortfarande några platser kvar. Fram till den 4 mars går det bra att anmäla sig - helst via formulär, alternativt maila till info@funktionsrattgbg.se. Sprid gärna inbjudan till kursen!

Till vänster en närbild på en prinsesstårta, till höger tar deltagare på representantskapsmötet för sig från fikabordet

Tårta och skolfrågor

På representantskapsmötet den 7 februari firades Funktionsrätt Göteborgs nya namn med tårta. 18 föreningar var representerade och totalt deltog 29 personer på mötet. Under mötet diskuterades bland annat omorganiseringen av skolan i Göteborgs stad. Nästa representantskapsmöte är den 12 november. 

Funktionshinderpolitik i Almedalen

Under politikerveckan i Almedalen kommer Myndigheten för delaktighet att arrangera "Delaktighetsforum", en särskild scen för funktionsrättsfrågor. Något att hålla koll på!

Postproblem

Under januari och februari har Funktionsrätt Göteborgs kansli haft problem med att utgående mail hamnar i mottagarens skräppost. Om du väntar på mail från oss - dubbelkolla gärna om det kanske ligger i din mapp för skräppost. 

Styrelsens ruta

Styrelsen testar en portabel hörslinga under senaste styrelsemötet

Funktionsrätt Göteborgs styrelse har hittills i år haft två möten. Vid mötet den 25 januari passade man på att utvärdera en portabel hörslinga som eventuellt ska köpas in, för att göra Funktionsrätt Göteborgs interna möten tillgängliga enligt riktlinjerna för tillgängliga möten. På bilden ovanför sitter Erik Lönnroth, Kjell Emanuelsson, Marianne Fagberg och Kerstin Arohlén och provlyssnar ljudet i hörlurarna som hör till hörslingan.

Hädanefter kommer styrelsen att ha en egen ruta i nyhetsbrevet. Rutan hittar du precis här nedanför!

Hej,


Tiden går fort och vi är nu en bra bit inne på 2018. Detta år är dessutom ett valår. Då är det viktigt att vi är väl förberedda och att vi kan påverka de olika partierna med våra frågor.

Vi har dessutom ett antal remisser om kommunala utredningar och beslut som rör våra frågor. Vi har egentligen inte tillräckligt med folk för att orka sätta oss in i alla förslag, ändå måste vi försöka så att vi klarar de allra viktigaste remisserna.

Nu är det årsmötestid och det avslutas med vårt årsmöte i april. Dessförinnan har ni haft era. Några har jag blivit inbjuden till som årsmötesordförande vilket jag uppskattat mycket. Jag blir imponerad över alla aktiviteter ni har för medlemmarna och kampandan för att påverka beslut i olika viktiga frågor. Det är så viktigt att föreningssverige får fortsätta att leva. Det är tack vare dem som Sveriges befolkning har sån hög tillit till det gemensamma samhället och det demokratiska styrelseskicket. Det tjänar vi alla på.

Marianne Fagberg, ordförande Funktionsrätt Göteborg

På gång i Funktionsrätt Göteborg

Funktionsrätt Göteborg ordnar möten, föreläsningar, studiecirklar och andra arrangemang. Nedan hittar du det som är på gång just nu. Passa på att anmäla dig! En lista över datumen för årets alla möten finns på vår hemsida

7 mars: Kurs i föreningskunskap

Den 7 mars startar Funktionsrätt Göteborgs utbildning i grundläggande föreningskunskap. Kursen passar både dig som är ny i föreningslivet och dig som har tidigare erfarenhet men vill lära dig mer eller friska upp kunskaperna.

Under fyra tillfällen går vi igenom hur och varför en förening bildas, stadgar, olika möten och dokument, styrelsens arbete, medlemsvård, budget och föreningsspråk.

Varje tillfälle blandar föredrag, gruppövningar och diskussioner. Vid kursens slut ska du ha en god förståelse för hur en förening fungerar, vilka skyldigheter och rättigheter medlemmar och styrelse har samt hur en förening och dess verksamhet kan utvecklas och fortleva över tid.

Lär mer om kursen på vår hemsida eller titta på inbjudan i PDF-format.

 

Målgrupp: Medlemmar i Funktionsrätt Göteborgs medlemsföreningar
Tid: Onsdagar 17.30-20.00. Kursstart den 7 mars, därefter den 14, 21 och 28 mars.
Plats: Funktionsrätt Göteborgs kansli, plan 2 i Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12 i Göteborg
Anmälan: Senast söndagen den 4 mars via tinyurl.com/foreningskunskap

 
Anmälan till kurs i föreningskunskap

15 maj: Ledamotsträff och projektavslutning 

Den 15 maj kl 18-20.30 blir det ledamotsträff i kombination med slutredovisning av projektet Funktionsrätt i en jämlik stad.

26 april: Årsmöte

22 augusti: Politikerutfrågning

Den 22 augusti ordnar Funktionsrätt Göteborg en funktionshinderpolitisk utfrågning. Mer information kommer under våren. 

Detta händer också

Har din förening planerat något som ni skulle vilja att fler fick höra talas om? Maila en kort beskrivning av arrangemanget till info@funktionsrattgbg.se, så tar vi med det i kommande nummer av nyhetsbrevet. Bifoga gärna en PDF eller länk till mer information. Följ också Funktionsrätt Göteborg på Facebook för uppdateringar om vad som är på gång inom funktionsrättsområdet.

Kalendarium

Nedan listas aktuella arrangemang som ordnas av andra aktörer än Funktionsrätt Göteborg. Vänd dig till respektive arrangör för mer information.

14 mars: Föreläsning om skador och risker
RiG ordnar en föreläsning om skador och risker i hem- och boendemiljö. Föreläser gör Jörgen Lundälv, docent vid Göteborgs universitet. Länk till mer information.

16 mars: Disco med Lille Katt på klubb Eldorado
Eldorado, Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning och Dalheimers hus bjuder in till en kväll där du kan dansa loss ordentligt. Länk till mer information.

19 mars: Temakväll om LSS
FUB ordnar en temakväll om LSS och presenterar sina nya rapporter om LSS: en granskning av tillämpningen av begreppet "normalt föräldraansvar" vid avslagsbeslut samt rapporten "500 FUB-röster om LSS". Länk till mer information.

26 mars: Personligt ombuds erfarenhetskonferens - personcentrerat förhållningssätt
Personligt ombuds konferens om personcentrerat förhållningssätt. Finns det tid och mod att arbeta personcentrerat i partnerskap? Gör vi det redan? Länk till mer information.

5 april (kursstart): Steg-ett ut föräldrautbildning
Är du förälder till en ung person med funktionsnedsättning i Göteborg? Utbildningen ger dig en grundläggande kunskap om vad steget ut till ett vuxet liv kan innebära för den unge och för dig som förälder. Länk till mer information.

9 april: Kunskapsutveckling i samverkan - seminarium
Arvsfondsprojektet KUNiS bjuder in till seminarium om framtidens samverkan mellan idéburen sektor, Göteborgs stad och Göteborgs universitet. Länk till mer information.

19 april: Nöjd eller missnöjd med vården – hur gör jag nu?
En temakväll om vad skärpningen av Patientsäkerhetslagen innebär för klagomålshanteringen. Medverkan från olika verksamhetsföreträdare som redogör för hur de arbetar med klagomålshanteringen idag. Arrangeras av HSO VG. Länk till mer information.

Detta nyhetsbrev riktar sig till Funktionsrätt Göteborgs medlemsföreningar och andra som är intresserade av vår verksamhet.

Har brevet kommit fel? Ändra dina prenumerationsuppgifter, eller hör av dig till info@funktionsrattgbg.se så uppdaterar vi utskickslistan!

Du kan själv avanmäla adressen <<Mailadress>> från nyhetsbrevet. Ångrar du dig kan du alltid anmäla dig som prenumerant igen!

Kontakta oss!

Funktionsrätt Göteborg
Slottsskogsgatan 12
414 53 Göteborg

Tel.: 031-24 03 03

info@funktionsrattgbg.se
www.funktionsrattgbg.se

Funktionsrätt Göteborg arbetar för att ge personer med funktionsnedsättning full delaktighet och jämlikhet på alla områden i samhället.

Avsluta prenumeration

Email Marketing Powered by Mailchimp